Contact us

Jernhusen går mot smarta fastigheter

"Som att ge byggnaden en hjärna". En halverad energianvändning till år 2030. Det är Jernhusens ambitiösa sparmål. För att kunna nå dit satsar man stort på digitalisering och investerar i ett överordnat styr- och presentationssystem för fastighetsautomation från Siemens – så att byggnaderna på sikt ska kunna "tänka" och driftoptimera sig själva.
"Som att ge byggnaden en hjärna". En halverad energianvändning till år 2030. Det är Jernhusens ambitiösa sparmål. För att kunna nå dit satsar man stort på digitalisering och investerar i ett överordnat styr- och presentationssystem för fastighetsautomation från Siemens – så att byggnaderna på sikt ska kunna "tänka" och driftoptimera sig själva.