sweden-istock-175418545.jpg

Siemensfakta och bolag i Sverige

Siemens AG är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och nät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik som skapar verkligt värde för kunderna.