Väla Centrum: Pilotprojekt stabiliserar elnätet och ger intäkter

Sedan maj 2023 har Väla Centrum utanför Helsingborg bidragit till att balansera det svenska elnätet genom att erbjuda sin förbrukningsflexibilitet på Svenska kraftnäts marknad för handel med stödtjänster, FCR-N. Väla är den första svenska kommersiella fastigheten att delta i detta, vilket genererar ekonomiska vinster för ägaren Skandia Fastigheter genom intäkter från handeln.
Sedan maj 2023 har Väla Centrum utanför Helsingborg bidragit till att balansera det svenska elnätet genom att erbjuda sin förbrukningsflexibilitet på Svenska kraftnäts marknad för handel med stödtjänster, FCR-N. Väla är den första svenska kommersiella fastigheten att delta i detta, vilket genererar ekonomiska vinster för ägaren Skandia Fastigheter genom intäkter från handeln.