Contact us

Desigo CC – Ett öppet BMS för automatisering av fastigheter

Ett toppmodernt BMS såsom Desigo CC är hjärtat i byggnaden – en ledningscentral där byggnadens eller fastighetens alla installationer/discipliner samlas i en enda gemensam betjäningsapplikation. Moderna smarta byggnader har Building Management System inbyggt. Med BMS kan smarta brandsäkerhetssystem automatiskt samarbeta med fastighetsautomation, utrymningslarm och passersystem.
Man using Desigo CC on two monitors.
Ett toppmodernt BMS såsom Desigo CC är hjärtat i byggnaden – en ledningscentral där byggnadens eller fastighetens alla installationer/discipliner samlas i en enda gemensam betjäningsapplikation. Moderna smarta byggnader har Building Management System inbyggt. Med BMS kan smarta brandsäkerhetssystem automatiskt samarbeta med fastighetsautomation, utrymningslarm och passersystem.