Cầu dao bảo vệ dòng rò SINOVA RCCB 5TJ

Cầu dao bảo vệ dòng rò SINOVA 5TJ mang đến sự bảo vệ toàn diện cho người dùng và thiết bị với mức độ an toàn vượt trội. Nó cung cấp sự bảo vệ tuyệt đối cho người dùng và thiết bị, chống lại điện giật và hỏa hoạn do dòng điện rò rỉ gây ra.
SINOVA-5TJ-RCCB-Key-Visual.png
Cầu dao bảo vệ dòng rò SINOVA 5TJ mang đến sự bảo vệ toàn diện cho người dùng và thiết bị với mức độ an toàn vượt trội. Nó cung cấp sự bảo vệ tuyệt đối cho người dùng và thiết bị, chống lại điện giật và hỏa hoạn do dòng điện rò rỉ gây ra.