Image

Hành trình số hóa của nhà máy thủy điện A Vương

Cải thiện các hoạt động vận hành tại nhà máy thủy điện A Vương với Siemens Xcelerator