Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator là một nền tảng doanh nghiệp số mở giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số một cách dễ dàng hơn, nhanh hơn và trên quy mô lớn