Contact us

Cầu dao tự động MCB 5TJ

Bộ ngắt mạch thu nhỏ SINOVA 5TJ cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho các hệ thống lắp đặt mang lại mức độ an toàn vượt trội. Nhờ thiết kế đơn giản hóa với đầy đủ chức năng, nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tòa nhà, tiện ích và ứng dụng cơ sở hạ tầng.
Bộ ngắt mạch thu nhỏ SINOVA 5TJ cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho các hệ thống lắp đặt mang lại mức độ an toàn vượt trội. Nhờ thiết kế đơn giản hóa với đầy đủ chức năng, nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tòa nhà, tiện ích và ứng dụng cơ sở hạ tầng.