Contact us

Kiến thức thực tiễn về CNC: sản xuất, lập kế hoạch và thực thi

Bạn đang làm việc với SINUMERIK CNC? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy phần mềm lập trình phù hợp trên PC: SinuTrain, mẹo và các thủ thuật lập trình, thông tin về chương trình đào tạo CNC, tích hợp CAD/CAM và sản xuất kỹ thuật số bổ trợ cho các xưởng sản xuất và trong công nghiệp.
CNC4you
Bạn đang làm việc với SINUMERIK CNC? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy phần mềm lập trình phù hợp trên PC: SinuTrain, mẹo và các thủ thuật lập trình, thông tin về chương trình đào tạo CNC, tích hợp CAD/CAM và sản xuất kỹ thuật số bổ trợ cho các xưởng sản xuất và trong công nghiệp.