Contact us
Nhà máy chế tạo ô tô đầu tiên hoàn toàn số hóa ở Đông Nam Á

Nhà máy chế tạo ô tô đầu tiên hoàn toàn số hóa ở Đông Nam Á

Được VinFast xây dựng trong vòng 21 tháng nhờ vào việc sử dụng danh mục Doanh nghiệp Số của Siemens