Hội nghị Đối tác Ban Nhà máy số và Công nghiệp Quy trình & Truyền động

Cùng nhau Làm việc – Cùng nhau Phát triển – Cùng nhau Thành công

25 năm Siemens tại Việt Nam

Ngày hội Công nghệ Số hóa Siemens tại Việt Nam

Ingenuity for life