IOX-Visual-2-X-blue-srgb.jpg

Siemens tham gia
Triển lãm Công nghiệp & Sản xuất Việt Nam (VIMF) 2024

Tăng tốc hành trình chuyển đổi số hướng tới một tương lai bền vững

Hãy đến tham quan gian hàng của Siemens để khám phá các giải pháp thông minh, an toàn và bền vững.​

19 - 21 tháng 6 năm 2024, Gian hàng Khu C, số 442 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Bình Dương