Contact us

Hội nghị Tự động hóa Quy trình – SPACe Khu vực Đông Nam Á 2019

Diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 5, SPACe ASEAN 2019 quy tụ người dùng, đối tác và các chuyên gia của Siemens trong khu vực Đông Nam Á cùng chia sẻ các ý tưởng và quan điểm trong lĩnh vực tự động hóa quy trình.