Contact us
SIMARIS Design 9.2 Workshop

Hội thảo SIMARIS Design 9.2

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Bộ phận Thiết bị điện Hạ thế của Siemens Việt Nam đã tổ chức hội thảo SIMARIS Design 9.2 cho hơn 80 kỹ sư và chuyên gia thiết kế hệ thống điện tại Hà Nội.