2020-SCE-Danang-1.JPG

Đào tạo kỹ thuật cho các giảng viên miền Trung

Siemens kết hợp với Công ty ESTEC đã tổ chức thành công chương trình “Tập huấn dành cho giảng viên Điện & Tự động hóa khu vực miền Trung”