IMG-9846.JPG

Giải pháp nâng cấp bộ điều khiển và PCS 7 trong ngành công nghiệp Thép…

Tiếp nối thành công tại triển lãm MTA 2019, Siemens tiếp tục tổ chức hội thảo với chuyên đề "Giải pháp nâng cấp bộ điều khiển và PCS 7 cho nhà máy Thép và Giấy".