Triển lãm MTA 2019

Tại triển lãm MTA 2019 - triển lãm hàng đầu tại Việt Nam về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại, Siemens đã giới thiệu giải pháp Doanh nghiệp Số nhằm thúc đẩy Công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực máy công cụ.