Siemens tham dự Diễn đàn cấp cao & Triển lãm về Công nghiệp 4.0 năm 2019

Siemens tham dự Diễn đàn cấp cao & Triển lãm về Công nghiệp 4.0 năm 20…

Tại sự kiện, Siemens đã giới thiệu các giải pháp mới nhất cho các lĩnh vực Tự động hóa trong công nghiệp và đào tạo số hóa với SITRAIN.