Contact us

Hội thảo đồng phát nhiệt-điện trong Công nghiệp

Hội thảo được tổ chức bởi công ty Siemens Việt Nam, Công ty Cổ phần ENESCO và Viện Khoa học Công nghệ Nhiệt-Lạnh