Contact us

Ứng dụng đồng phát trong công nghiệp sử dụng tua-bin hiệu suất cao

Ngày 15.8.2019, Siemens Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo về công nghệ đồng phát tại Tp. Hồ Chí Minh.