Automation Tour 2020

Chuỗi hội thảo trực tuyến giới thiệu các giải pháp công nghệ mới nhất của Siemens trong lĩnh vực tự động hóa và số hóa công nghiệp