MoU-signing-ceremony-2.jpg

Siemens và VNPT-IT ký Biên bản Ghi nhớ trong lĩnh vực nhà máy số

Biên bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai công ty trong lĩnh vực số hóa.