Contact us

Lågspänningsprodukter och startapparater

Vi erbjuder en unik heltäckande portfölj för alla industriapplikationer. En modulär design av produkterna gör det enkelt att designa, konstruera och bygga apparatskåp. Produkterna är också enkla att integrera i distribuerade lösningar.
Start- och lågspänningsapparater
Vi erbjuder en unik heltäckande portfölj för alla industriapplikationer. En modulär design av produkterna gör det enkelt att designa, konstruera och bygga apparatskåp. Produkterna är också enkla att integrera i distribuerade lösningar.