Contact us

Systemsäkerhet (SIL)

Sedan standarderna IEC 61508 och IEC 61511 för systemsäkerhet trädde i kraft har efterfrågan ökat för processinstrumentering och analysenheter som överensstämmer med SIL-klassificeringen (Safety Integrity Level). Du hittar all viktig information om våra SIL-relaterade produkter här: Levererbara produkter, tillverkarcertifikat, säkerhetshandböcker och ytterligare informationsbroschyrer och länkar p…
Sedan standarderna IEC 61508 och IEC 61511 för systemsäkerhet trädde i kraft har efterfrågan ökat för processinstrumentering och analysenheter som överensstämmer med SIL-klassificeringen (Safety Integrity Level). Du hittar all viktig information om våra SIL-relaterade produkter här: Levererbara produkter, tillverkarcertifikat, säkerhetshandböcker och ytterligare informationsbroschyrer och länkar p…