Contact us

Digitalisering på Heimon Kala

Fiskrökeriet går från rutpapper till molntjänst och ökar produktionsvolymer. Vill du veta mer om hur du kan digitalisera din produktion?