Contact us
Michael Wulsten, Department Manager, hos Danish Crown

Algoritmer och digital plattform på danskt slakteri

För att kunna utnyttja ny digital teknik fullt ut måste maskinkonstruktörer och leverantörer dela data och algoritmer i öppna ekosystem. Siemens och Grundfos utbyter data i ett nytt projekt på Danish Crowns slakteri i Horsens.