Kraftfulla industriella kommunikationsnätverk är grunden för digitalis…