Contact us
Peter Nordin, försäljningsingenjör på Siemens, Jon Meijer, Controls Engineer på USNR, Ralf Folke, produktchef på Siemens, och Dennis Löfström, underhållschef el på Sävar Såg.

Sävar Såg optimerar varje stock i världsunik linje

Smart industri – Digitalisering i sågverk