Contact us

Hur ser Sverige ut 2030?

Många utmaningar ligger framför oss. Utsläppen behöver minskas kraftigt och utvecklingen måste påskyndas. Vi är övertygade om att en global omställning bara kan gå snabbt och lyckas om vi använder gemensamma krafter. Därför har Siemens genomfört en studie i Sverige för att få en helhetsvision för framtiden.
Många utmaningar ligger framför oss. Utsläppen behöver minskas kraftigt och utvecklingen måste påskyndas. Vi är övertygade om att en global omställning bara kan gå snabbt och lyckas om vi använder gemensamma krafter. Därför har Siemens genomfört en studie i Sverige för att få en helhetsvision för framtiden.