Contact us

Framtidens livsmedelsindustri kräver ökad digitalisering

En växande befolknings behov av föda ska tillgodoses samtidigt som livsmedelsproduktionen behöver ställas om för att minska det ekologiska fotavtrycket. För att klara utmaningarna krävs ökad användning av digitaliseringens möjligheter.
En växande befolknings behov av föda ska tillgodoses samtidigt som livsmedelsproduktionen behöver ställas om för att minska det ekologiska fotavtrycket. För att klara utmaningarna krävs ökad användning av digitaliseringens möjligheter.