Contact us

Möjligheter med mätvärdesinsamling

Att samla in energi- och effektrelaterade data öppnar upp stora möjligheter. För att fördelarna ska kunna realiseras gäller det att mjukvaran, som ansvarar för insamling och analys av data, är enkel att hantera under idriftsättning, användning och utvärdering. Jakob Ingvar-Nilsson tipsar om Sentron för att på smartast sätt utnyttja fördelarna med en digitaliserad lågspänningsdistribution.
SENTRON
Att samla in energi- och effektrelaterade data öppnar upp stora möjligheter. För att fördelarna ska kunna realiseras gäller det att mjukvaran, som ansvarar för insamling och analys av data, är enkel att hantera under idriftsättning, användning och utvärdering. Jakob Ingvar-Nilsson tipsar om Sentron för att på smartast sätt utnyttja fördelarna med en digitaliserad lågspänningsdistribution.