Maria Grahm, chef för Process Automation inom Digital Industries på Siemens.

Hon har kommit hem: ”Tillsammans utvecklar vi processindustrin”

Mars 2021