Contact us

Finansiering av solceller för företag

Höga energipriser, förbättrad teknik och utvecklingen av regelverk och branschnormer har gjort solenergi till en lönsam lösning. Vi på Siemens Financial Services hjälper dig som vill skapa attraktiva lösningar vid försäljning av solceller. Med en finansieringslösning från oss kan dina företagskunder investera direkt i solsystem genom att dela upp kostnaden över tid.
Finansiering av solceller för företag
Höga energipriser, förbättrad teknik och utvecklingen av regelverk och branschnormer har gjort solenergi till en lönsam lösning. Vi på Siemens Financial Services hjälper dig som vill skapa attraktiva lösningar vid försäljning av solceller. Med en finansieringslösning från oss kan dina företagskunder investera direkt i solsystem genom att dela upp kostnaden över tid.