Contact us

Reläskydd, kontrollutrustning och smarta elnät

Utvecklingen av exempelvis distribuerad generering, nya tjänsteerbjudanden och sektorkoppling ger upphov till nya utmaningar. Siemens omfattande teknik, produkter, tjänster och lösningar lever upp till dem tekniskt och ekonomiskt på bästa möjliga sätt.
Energiautomation och smarta elnät
Utvecklingen av exempelvis distribuerad generering, nya tjänsteerbjudanden och sektorkoppling ger upphov till nya utmaningar. Siemens omfattande teknik, produkter, tjänster och lösningar lever upp till dem tekniskt och ekonomiskt på bästa möjliga sätt.