Contact us

Lösningar för spänningar upp till 52kV

Vårt energibehov växer över hela världen. Samtidigt ökar vår miljömedvetenhet och vi sätter ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp. Resultatet är en växande efterfrågan på förnybara energikällor, men utan att äventyra energidistributionens tillförlitlighet och säkerhet. Siemens erbjuder en samordnad och heltäckande portfölj av innovativa lösningar för energidistribution.
Vårt energibehov växer över hela världen. Samtidigt ökar vår miljömedvetenhet och vi sätter ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp. Resultatet är en växande efterfrågan på förnybara energikällor, men utan att äventyra energidistributionens tillförlitlighet och säkerhet. Siemens erbjuder en samordnad och heltäckande portfölj av innovativa lösningar för energidistribution.