Contact us

Få ut mesta möjliga av elektrisk energi

Med en omfattande portfölj för mellanspänning och kraftförsörjning möjliggör och bidrar Siemens till en mer ekonomisk och ansvarsfull användning av energi genom användning och utveckling av "smarta" nät. En integrerad och flexibel kraftförsörjning är grunden för gröna städer; energieffektiv infrastruktur, byggnads- och industriella applikationer samt hög leveranssäkerhet.
Medium Voltage
Med en omfattande portfölj för mellanspänning och kraftförsörjning möjliggör och bidrar Siemens till en mer ekonomisk och ansvarsfull användning av energi genom användning och utveckling av "smarta" nät. En integrerad och flexibel kraftförsörjning är grunden för gröna städer; energieffektiv infrastruktur, byggnads- och industriella applikationer samt hög leveranssäkerhet.