Contact us

SENTRON brytare och frånskiljare

Säker frånskiljning av elsystem i elnät är viktigt för att skydda människor och själva systemen. Vi erbjuder en omfattande portfölj med SENTRON omkopplare för säker, standardiserad och effektiv brytning av elektrisk utrustning. Människor skyddas hela tiden från elolyckor och elsystem skyddas tillförlitligt så att de inte skadas.
Säker frånskiljning av elsystem i elnät är viktigt för att skydda människor och själva systemen. Vi erbjuder en omfattande portfölj med SENTRON omkopplare för säker, standardiserad och effektiv brytning av elektrisk utrustning. Människor skyddas hela tiden från elolyckor och elsystem skyddas tillförlitligt så att de inte skadas.