Contact us

SENTRON skyddsapparater

Vare sig det gäller industrianläggningar, datacenter eller flygplatser måste felsäker eldistribution uppfylla allt strängare krav. De intelligenta sammanlänkade SENTRON-apparaterna hjälper på ett tillförlitligt sätt till att skydda människor, kablar och anläggningar.
sentron
Vare sig det gäller industrianläggningar, datacenter eller flygplatser måste felsäker eldistribution uppfylla allt strängare krav. De intelligenta sammanlänkade SENTRON-apparaterna hjälper på ett tillförlitligt sätt till att skydda människor, kablar och anläggningar.