Contact us

Lågspänningsprodukter och eldistribution

Automatiserade byggnader och industriella processer, allt strängare krav på energieffektivitet och ändrade lastförhållanden har för närvarande en betydande inverkan på eldistributionen. Våra lågspänningsprodukter säkerställer felsäker strömförsörjning och kan smidigt integreras i omfattande koncept för energieffektivitet eller i byggnads- och industriautomation.
Automatiserade byggnader och industriella processer, allt strängare krav på energieffektivitet och ändrade lastförhållanden har för närvarande en betydande inverkan på eldistributionen. Våra lågspänningsprodukter säkerställer felsäker strömförsörjning och kan smidigt integreras i omfattande koncept för energieffektivitet eller i byggnads- och industriautomation.