Sentron COM - Lägga till Powercenter 1000 i powerconfig