Kommunikation och uppkoppling av effektbrytare och luftbrytare