Spjällställdon

OpenAir™ är ett komplett sortiment spjällställdon med ett stort urval av ställkrafter, styrsignaler, kommunikationsgränssnitt samt tillbehör som kan anpassas efter dina behov. OpenAir-ställdonen är designade för lång livslängd och hög effektivitet. De innehåller energieffektiva motorer med snabb och exakt reglering. Vilket innebär långa livscykler, minskat underhåll och låg energianvändning.
024-keyvisual-openair-rgb.jpg
OpenAir™ är ett komplett sortiment spjällställdon med ett stort urval av ställkrafter, styrsignaler, kommunikationsgränssnitt samt tillbehör som kan anpassas efter dina behov. OpenAir-ställdonen är designade för lång livslängd och hög effektivitet. De innehåller energieffektiva motorer med snabb och exakt reglering. Vilket innebär långa livscykler, minskat underhåll och låg energianvändning.