Contact us

Smarta sjukhus behövs i en föränderlig omvärld

När befolkningen blir äldre innebär det att fler har behov av hälso- och sjukvård. Nya förväntningar från patienterna är en annan faktor som påverkar verksamheten. Det nya normala är att tänka smart. I vår guide tittar vi närmare på aktuella trender och drivkrafter som ligger bakom hur smarta fastigheter och digitalisering är en del av framtidens sjukhus.
När befolkningen blir äldre innebär det att fler har behov av hälso- och sjukvård. Nya förväntningar från patienterna är en annan faktor som påverkar verksamheten. Det nya normala är att tänka smart. I vår guide tittar vi närmare på aktuella trender och drivkrafter som ligger bakom hur smarta fastigheter och digitalisering är en del av framtidens sjukhus.