Contact us

Bättre komfort och högre produktivitet

Desigo rumsautomation är en unik lösning som hanterar allt från enskilda funktioner till helt integrerade lösningar och kan anpassas för alla typer av rumsbehov, idag och i framtiden. Desigo optimerar komforten för värme, kyla, ventilation, belysning och solskydd i varje enskilt rum. Desigo koordinerar komfort, energieffektivitet och produktivitet med låga investerings- och underhållskostnader.
Desigo Room Automation key visual
Desigo rumsautomation är en unik lösning som hanterar allt från enskilda funktioner till helt integrerade lösningar och kan anpassas för alla typer av rumsbehov, idag och i framtiden. Desigo optimerar komforten för värme, kyla, ventilation, belysning och solskydd i varje enskilt rum. Desigo koordinerar komfort, energieffektivitet och produktivitet med låga investerings- och underhållskostnader.