Contact us

Hur ser Sverige ut 2030? Siemens framtidsstudie har svaren

Siemens har tagit fram en studie om Sveriges digitala och hållbara omvandling fram till 2030. Studien kallar vi Meddelande från 2030 och kan också bli en vägvägvisare till en helhetsvision för andra länder. Kontakta oss gärna för ett samtal eller möte om studien och dess innehåll eller slutsatser.
Picture of transformation, Swedish report key visual
Siemens har tagit fram en studie om Sveriges digitala och hållbara omvandling fram till 2030. Studien kallar vi Meddelande från 2030 och kan också bli en vägvägvisare till en helhetsvision för andra länder. Kontakta oss gärna för ett samtal eller möte om studien och dess innehåll eller slutsatser.