Meddelande från 2030

En studie om Sveriges digitala och hållbara omvandling fram till 2030 som också kan bli en vägvisare till en helhetsvision för andra länder.
Picture of transformation, Swedish report key visual
En studie om Sveriges digitala och hållbara omvandling fram till 2030 som också kan bli en vägvisare till en helhetsvision för andra länder.