Contact us

Netto noll kräver smarta fastigheter

Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar när elpriset varierar och räntorna är höga. Det ”nya normala” efter pandemin ger vikande efterfrågan, vilket gör ekonomisk hållbarhet allt mer centralt.
Netto noll kräver smarta fastigheter
Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar när elpriset varierar och räntorna är höga. Det ”nya normala” efter pandemin ger vikande efterfrågan, vilket gör ekonomisk hållbarhet allt mer centralt.