Contact us

Virtuella kraftverk - möjlig inkomstkälla för fastighetsägare

Digitaliseringen kan effektivisera fastighetens resursanvändning. Men visste du att den även kan medföra nya intäktsmöjligheter för dig som fastighetsägare? Virtuella kraftverk är ett koncept där redan befintliga fastighetsresurser så som ventilationsanläggning, värmepumpar och laddningsstolpar kopplas samman virtuellt. För Siemens och ett antal fastighetsägare i Norden är detta redan en verklighe…
Karin Jarl Månsson, chef för Smart Infrastructures accelerator i Norden, tillsammans med Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla köpcentrum. I Väla bygger Siemens det första virtuella kraftverket i sitt slag i Sverige.
Digitaliseringen kan effektivisera fastighetens resursanvändning. Men visste du att den även kan medföra nya intäktsmöjligheter för dig som fastighetsägare? Virtuella kraftverk är ett koncept där redan befintliga fastighetsresurser så som ventilationsanläggning, värmepumpar och laddningsstolpar kopplas samman virtuellt. För Siemens och ett antal fastighetsägare i Norden är detta redan en verklighe…