Contact us

Scandic prisat för sitt miljöarbete

Hotelloperatören Scandic profilerade sig tidigt inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Det ihärdiga arbetet har resulterat i ekonomiska besparingar men också en beteendeförändring hos de anställda.
Hotelloperatören Scandic profilerade sig tidigt inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Det ihärdiga arbetet har resulterat i ekonomiska besparingar men också en beteendeförändring hos de anställda.