Contact us

Förändring i fastighetsbranschen kräver nya affärsmodeller

Fastigheter står för över en tredjedel av EU:s energirelaterade utsläpp av växthusgaser och nästan 40% av den totala energianvändningen i Sverige.
Forandring i fastighetsbranschen
Fastigheter står för över en tredjedel av EU:s energirelaterade utsläpp av växthusgaser och nästan 40% av den totala energianvändningen i Sverige.