Fjärrvärme: Digitalisering får en nyckelroll när fossila bränslen fasa…