Contact us

Virtual Acceptance Test (VAT)

– dynamiska modeller som verktyg vid idrifttagning av processtyrsystem på reningsverk
– dynamiska modeller som verktyg vid idrifttagning av processtyrsystem på reningsverk